Szlamowanie kominów

W przypadku nieszczelnych przewodów kominowych o przekrojach lub budowie nie pozwalającej na zamontowanie tradycyjnych (stalowych) wkładów kominowych niekiedy ostateczną metodą pozostaje uszczelnienie ich wnętrza masą SKD firmy Schiedel, czyli tak zwane szlamowanie kominów. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu precyzyjnych uszczelnień kominów.

szlam w kominie

Czym jest wewnętrzna masa uszczelniająca SKD?

Wewnętrzna masa uszczelniająca SKD jest silikatową masą odporną na działanie wysokich temperatur i wytrzymałą na ścieranie. Służy ona do renowacji przewodów dymowych i wentylacyjnych. Masa ta umożliwia wykonanie w kominie kolumny zatykającej powstałe ubytki i nieszczelności, bez jego zbędnego obciążenia. Wpływa również na wzmocnienie całej konstrukcji komina. Proces uszczelniania za pomocą masy SKD zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji, zabezpiecza przed sadzą powstałą w wyniku spalania paliw stałych, a także usprawnia odprowadzanie spalin.

Szczególne właściwości masy uszczelniającej SKD to:

  • silikatowa,
  • odporna na wysokie temperatury,
  • wytrzymała na ścieranie,
  • przeznaczona do kominów współpracujących z kotłami na węgiel i koks,
  • przeznaczona do kanałów wentylacyjnych.

 

Zastosowanie masy uszczelniającej SKD

Masa uszczelniająca typu SKD jest przeznaczona do renowacji przewodów kominowych odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych na paliwo stałe w zakresie temperatur pomiędzy 200-500oC oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły lub betonu zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie Masa SKD

Kominy z podłączonymi piecami i kotłami na węgiel i koks TAK

Kanały wentylacyjne TAK

Kominy z podłączonymi kotłami gazowymi NIE

Kominy z podłączonymi kotłami olejowymi NIE

Szlamowanie masą SKD sprawdza się doskonale w przypadku starych przewodów kominowych, które są eksploatowane przez wiele lat. Takie kominy posiadają zazwyczaj braki i ubytki. Szalowanie jest również dobrą opcją uszczelniania kominów, które posiadają krzywizny linii spadku uniemożliwiające osadzenie wkładów stalowych.

 

Sposób nakładania masy uszczelniającej SKD

Z przewodu kominowego należy usunąć grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawałki cegieł, gruzu i sadzy. Prace te należy wykonywać przez odspajanie przy pomocy odpowiednich urządzeń (frezowanie), ręczne czyszczenie przy pomocy szczotek lub kontrolowane wypalenie sadzy przeprowadzone przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje. Po czyszczeniu, należy dokonać kontroli przekroju poprzez opuszczenie próbnika, który zlokalizuje ewentualne zwężenia, podlegające dalszej korekcie.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do renowacji otwory w kominie (wyczystkę, przyłącze spalin) należy zabezpieczyć przed wypłynięciem masy na zewnątrz. W następnej kolejności komin należy zwilżyć wodą. Nanoszenie prowadzi się przy pomocy gąbki umieszczonej pomiędzy gumowymi płytkami. Jest ona podnoszona od wyczystki przewodu kominowego w górę przy pomocy ręcznej windy linowej. Podczas podnoszenia od strony wylotu należy stale uzupełniać masę uszczelniającą.

Szybkość podnoszenia zależy od przekroju i szorstkości konkretnego przewodu kominowego. Zależnie od stopnia zużycia kanału proces ten musi być powtarzany 2-3 razy. Uszczelnianie wykonywać w temp. powyżej 3oC. Komin można oddać do użytku po około 24 godzinach w zależności od temperatury otoczenia.

 

Dlaczego należy przeprowadzać szalowanie kominów?

szlamowanieSzalowanie kominów, czyli ich uszczelnianie, jest szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa mieszkańców danego budynku. Nieszczelny przewód kominowy prowadzi do powstania nieprawidłowego ciągu kominowego. Ponadto zostaje zaburzone podciśnienie w przewodzie kominowym, w wyniku czego transport spalin nie odbywa się prawidłowo. Wszystko to prowadzi do niepełnego spalania paliwa, zaburzenia funkcjonowania urządzeń grzewczych oraz cofania się dymu i spalin. Oznacza to, że szkodliwe związki chemiczne i toksyczne gazy mogą przedostawać się do pomieszczeń mieszkalnych. Jest to niebezpieczne dla człowieka – może spowodować zatrucie organizmu. Oprócz tego z nieszczelnego komina wydostają się iskry, które mogą wywołać pożar.