Sprawdzanie - kontrola przewodów kominowych

W oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.

Okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach wielorodzinnych (trzy możliwości kosztorysowania):

 • za każdy sprawdzony metr bieżący przewodu kom. – 0,60zł plus 5,00zł* za podłączenie;
 • lub za każdy sprawdzony lokal mieszkalny – od 14,00 do 50,00zł*;
 • lub za każdy sprawdzony przewód kominowy – 6,00-25,00zł*.

sprawdzanie przewodów kominowych

Sprawdzenie przewodów kominowych w budynkach jednorodzinnych:

 • na indywidualne zlecenie (kompleksowo) ryczałt – 180,00 cena obejmuje również czyszczenie przewodów kominowych oraz dojazd.

Wydanie opinii kominiarskiej dla potrzeb rozdzielni gazu:

 • w budynkach jednorodzinnych – ryczałt 280,00 zł;
 • aktualizacja opinii wyd. przez nasz zakład – ryczałt 150,00zł;
 • w kotłowniach przemysłowych, osiedlowych – 480,00 zł.

Odbiór przewodów kominowych (po zakończeniu budowy):

 • w budynkach jednorodzinnych po zakończeniu budowy – ryczałt 380,00 zł;
 • w budynkach wielorodzinnych za 1 przewód – 35,00zł* zł lub ryczałt (cena do ustalenia);
 • w budynkach użyteczności publicznej za 1 przewód – 35,00zł* lub ryczałt (cena do ustalenia);
 • odbiór przewodów kom. w kotłowniach przemysłowych, osiedlowych itp. – ryczałt 580,00zł.

Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń:

 • grzewczo-kominowych – 180,00zł;
 • wydanie ekspertyzy zawierającej wskazania technicznego usunięcia usterki – 680,00zł.

Sprawdzenie szczelności przewodów kominowych:

 • za sprawdzenie jednego przewodu, ze wskazaniem miejsca ewentualnej nieszczelności – ryczałt od 250,00zł.

W/w ceny nie zawierają podatku Vat.

Ceny poszczególnych usług ustalane są indywidualnie na podstawie informacji ze strony klienta na temat konkretnego budynku, w przypadku zapytania ofertowego prosimy o zamieszczenie w nim następujących informacji:

 • ilość lokali w budynku;
 • ilość kondygnacji;
 • rodzaj budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, biurowy, handlowy itp.);
 • typ podłączeń kominowych, jakie występują w budynku (spalinowe, dymowe, wentylacyjne);
 • jakiego rodzaju są to przewody kominowe (zbiorcze, indywidualne, wentylacja mechaniczna);
 • czy występuje dogodny dostęp do przewodów kominowych ponad dachem np. przy dachach stromych, czy są zamontowane ławy i stopnie kominiarskie.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.

 

Czym jest odbiór przewodów kominowych?

Odbiór przewodów kominowych jest jedną z obowiązkowych czynności, które należy wykonać po zakończeniu budowy, jeszcze przed oddaniem budynku do użytku. Zadanie to należy powierzyć kominiarzowi, ponieważ tylko on posiada stosowne uprawnienia do wydania protokołu z odbioru. Celem odbioru przewodów kominowych jest weryfikacja poprawności wykonania instalacji i wykrycie ewentualnych usterek, zanim rozpocznie się jej użytkowanie. Jest to ważne ze względu na ryzyko, jakie niesie ze sobą niewłaściwe odprowadzanie dymów i spalin z budynku.

Podczas przeprowadzania odbioru przewodów kominowych sprawdzamy przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne. Oceniamy wówczas ich sprawność i bezpieczeństwo użytkowania. Oprócz tego weryfikujemy zgodność wykonanej instalacji z projektem budowlanym. Jeśli zachodzą jakieś nieścisłości, w protokole odbioru określamy, jak powinien wyglądać faktyczny układ kominów i co należy poprawić. Naszym zadaniem jest również sprawdzenie jakości materiału, z jakiego został wykonany komin, sposobu prowadzenia komina i rodzaju jego zakończenia.

 

Co powinien zawierać protokół odbioru przewodów kominowych?

Protokół odbioru przewodów kominowych zawiera szczegółowe informacje, dotyczące tego, jak dany budynek przeszedł odbiór. Jeśli odbiór zakończył się powodzeniem, protokół zawiera m.in. potwierdzenie, że:

 • ilość przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz ich szczelność i drożność jest prawidłowa;
 • podłączenia palenisk i drzwiczek wyciorowych i kratek wentylacyjnych z przewodami oraz ciągi w przewodach kominowych są dobre;
 • wyprowadzenie kominów ponad dach, zakończenie wylotów oraz odległość palenisk i kominów od elementów palnych budynku są prawidłowe.