Wentylacja łazienki i toalety

W łazience powstaje bardzo wiele zanieczyszczeń powietrza, głównie pary wodnej. Zaparowane lustro lub okno to jednak nie jedyny mankament. Nadmiar wilgoci wnika także w konstrukcję budynku, zawilgaca ją i powoduje zniszczenia. Na takich powierzchniach, w sprzyjającej temperaturze, mogą się rozwijać grzyby pleśniowe.

Prawidłowo działająca wentylacja winna zapewniać skuteczną wymianę powietrza zużytego na świeże (o mniejszej koncentracji zanieczyszczeń), a tym samym zapobiec kłopotom. Wentylację łazienki można rozwiązać w różny sposób. Zależy on od tego, jak pomieszczenie jest zbudowane i wyposażone.

wentylacja w łazience

Łazienki bez gazowych urządzeń grzewczych

Łazienka bez okna zewnętrznego

W takim przypadku odpowiednie doprowadzenie powietrza winno odbywać się pośrednio poprzez pokoje. Zapewnienie odpowiedniej ilości świeżego powietrza pozwala efektywnie wentylować łazienkę. Trzeba zapewnić drogę przepływającemu powietrzu. W tym celu należy zapewnić jego przepływ z pokoi do przedpokoju, a stamtąd do łazienki. Drzwi wejściowe do pokoju powinny mieć szczelinę o wymiarach min. 80 cm2 (podcięcie ok. 1 cm), natomiast drzwi prowadzące do łazienki 200 cm2 (2,5 cm podcięcia). Zamiast podcinać drzwi można wykonać w nich otwory lub w dolnej części zamontować kratkę. Wywiew może być zaprojektowany w sposób naturalny bądź mechaniczny. W łazience najczęściej powstającym zanieczyszczeniem jest para wodna towarzysząca kąpieli czy praniu. Od ilości pary wodnej winna być więc uzależniona intensywność wentylacji tego pomieszczenia. Mogą do tego posłużyć kratki higrosterowane do wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Jeżeli łazienka jest połączona z toaletą, warto pomyśleć o czasowym zwiększeniu intensywności wymiany powietrza. W praktyce może to rozwiązać jedynie wentylacja mechaniczna.

Łazienka z oknem zewnętrznym

Łazienka z oknem zewnętrznym jest bardziej wrażliwa na zawartość pary wodnej w powietrzu. W zimie to właśnie na szybie będzie wykraplała się para wodna. Rozwiązanie wentylacji łazienki z oknem będzie wyglądało tak samo jak dla pomieszczenia bez okna zewnętrznego. Nie zaleca się montowania nawiewników okiennych. Taka instalacja spowodowałaby, że podczas dużych mrozów użytkownik byłby zmuszony do odszraniania nawiewnika. Poza tym istniałaby możliwość przepchnięcia zanieczyszczonego powietrza z łazienki do pokoi.

 

Łazienki z gazowymi urządzeniami grzewczymi

Najniekorzystniejszym przypadkiem dla mieszkańców są łazienki z umieszczonymi w nich urządzeniami grzewczymi. Pomijając dyskusyjną kwestię stosowania gazu jako paliwa w budynkach mieszkalnych, wybór łazienki jako miejsca użytkowania kotła czy grzejnika wody przepływowej jest rozwiązaniem niedobrym. Montaż tych urządzeń powoduje konieczność doprowadzenia odpowiednio większego strumienia powietrza już nie z uwagi na samą wentylację, ale na zapewnienie wystarczających ilości tlenu do spalania gazu. Urządzenia grzewcze mogą okazać się bardzo niebezpiecznymi dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców. W kotłach i termach starej konstrukcji nie było funkcji automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku zbyt małego ciągu. Jeżeli ''świeczka'' zgasła, gaz ulatniał się do pomieszczenia lub co gorsza, gdy urządzenia działało, brak odpowiednich ilości powietrza do spalania powodował powstanie zabójczego dla człowieka tlenku węgla (czadu). Ze względu na ryzyko pojawienia się tlenku węgla, bardzo istotne jest regularne czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych wychodzących z łazienki. W łazience mogą być zainstalowane dwa typy urządzeń: kocioł gazowy dwufunkcyjny lub grzejnik wody przepływowej.

Gdy jest zamontowany grzejnik wody przepływowej, powietrze można doprowadzić pośrednio poprzez pokoje (wymagania, jak dla łazienek bez urządzeń grzewczych). Możliwe jest zastosowania jedynie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Kratka wentylacyjna w łazience powinna mieć nieregulowany, stały przekrój (bez możliwości jego zmniejszania).

Gdy jest zamontowany kocioł dwufunkcyjnego konieczne jest zapewnienie dodatkowego nawiewu do łazienki. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie w łazience nawiewnika okiennego o stałej wydajności (kocioł dwufunkcyjny pracuje przez cały rok). Jedynym niekorzystnym czynnikiem będzie konieczność oczyszczenia nawiewnika ze szronu w zimie. Niedobry rozwiązaniem są stosowane sporadycznie nawiewy podokienne. Rozwiązanie to zapewnia wprawdzie odpowiednią ilość powietrza do spalania lecz wpływa ujemnie na komfort użytkowników (nieprzyjemne odczucie chłodu oraz możliwość powstania przeciągów).

Według polskich przepisów, w przypadku instalacji kotła gazowego z otwartą komorą spalania, czyli czerpiącego powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia, w którym się znajduje, konieczne jest doprowadzenie powietrza oddzielnym przewodem z zewnątrz.

 

Jakie są najczęstsze problemy z wentylacją w łazience?

Jednym z głównych problemów z wentylacją w łazience jest jej niepoprawne wykonanie, w efekcie czego nie spełnia ona swojej funkcji tak, jak powinna. Aby mieć pewność, że montaż wentylacji będzie przeprowadzony właściwie, należy zadanie to powierzyć doświadczonej firmie takiej jak nasza. Rzetelność i profesjonalizm ekipy montażowej to klucz do sprawnie działającej wentylacji.

Błędem popełnianym przez mieszkańców budynku, zaburzającym właściwą pracę wentylacji jest zatykanie kratki wywiewnej. Dużo osób zakleja kratkę w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wydobywających się z jej wnętrza, co powoduje, że zużyte powietrze nie ma jak wydostać się z pomieszczenia. Kolejnym problemem z wentylacją w łazience często jest słaby obieg powietrza w pomieszczeniu. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest np. montaż wentylatora. W przypadku wentylacji mechanicznej zdarza się również tak, że wentylator pracuje zbyt głośno, co wpływa na komfort mieszkańców. W tym przypadku warto przed zakupem urządzenia sprawdzić poziom jego głośności, który różni się w zależności od modelu.

 

Czyszczenie wentylacji w łazience

Profesjonalny przegląd wentylacji w łazience należy zlecać profesjonalnej firmie raz w roku. Podczas przeglądu sprawdzana jest drożność i bieg kanałów oraz ich szczelność. Oprócz tego przewody wentylacji są czyszczone i udrażniane. Po wykonaniu przeglądu wystawiany jest dokument o przeprowadzonej kontroli.

Ponadto warto regularnie, samodzielnie czyścić kratkę wywiewną, ponieważ stały kontakt z wilgocią i ciepłem powoduje, że osadzają się na niej zanieczyszczenia. Wystarczy więc ją zdjąć, co nie stanowi żadnego problemu, a następnie umyć żeberko po żeberku. Ważne, aby przed ponownym zamontowaniem kratki dokładnie ją wysuszyć.