Plamy na kominie

„Smołowanie się” przewodu kominowego dymowego, jest skutkiem nieprawidłowego procesu spalania paliwa stałego i prowadzi między innymi do zniszczenia komina. Usunięcie zanieczyszczeń z przewodu kominowego, którego produktem spalania jest zamiast sadzy tzw. smoła, podczas przeprowadzania okresowych czyszczeń przewodów kominowych (w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych dymowych z częstotliwością, co najmniej 4 razy w roku), jest technicznie niemożliwe.

W związku z tym, że tzw. smoła w kominie jest zanieczyszczeniem przewodu kominowego powstałym w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia grzewczego, kominiarze przeprowadzający okresowe czyszczenia w myśl ww. rozporządzenia, nie mogą brać odpowiedzialności za wszelkie następstwa takiej eksploatacji. Zjawisko „smołowania się” komina nie jest skutkiem nierzetelnych usług kominiarskich takich jak np. złe wyczyszczenie komina.

plama na kominie

Dlaczego powstają plamy na kominie?

Nieprawidłowy proces spalania

Jednym z czynników wpływającym na powstawanie plam na kominie jest nieprawidłowy proces spalania, o którym mowa powyżej. Jest on najczęściej spowodowany zastosowaniem nieprawidłowego paliwa lub niewłaściwą eksploatacją urządzenia na paliwo stałe. Konsekwencją tego jest odkładanie się na wewnętrznej powierzchni komina mokrego kondensatu tj. produktu fizycznie podobnego do smoły o konsystencji gęstej farby o dużej zawartości wilgoci (wody), który wnika w ścianę, co wywołuje zawilgocenia oraz zmiany osłabiające konstrukcję komina oraz jego właściwości użytkowe.

Brak rozwiązań systemowych w kominie

Kolejnym czynnikiem wpływającym na powstawanie plam na kominie jest brak rozwiązań systemowych, w wyniku czego wewnętrzna strona komina nie posiada żadnego ocieplenia. Sprawia to, że napływ spalin i gorącej wody przy panowaniu ujemnych temperatur na zewnątrz, powoduje szybkie wychłodzenie i kondensację pary, która wnika głęboko w cegły, tworząc plamy na kominie.

Palenie w piecu niesuszonym opałem

Wpływ na powstanie plam na kominie może mieć również palenie w piecu niesuszonym opałem. Stosowanie wilgotnego opału niesie ze sobą wiele niekorzystnych skutków. Posiada on znacznie niższą kaloryczność od opału odpowiednio wysuszonego, co przekłada się na brak efektywności spalania i jednocześnie stanowi zagrożenie dla systemu grzewczego. Kominy wykonane w starej technologii nie są zdolne do odprowadzania skroplonej pary wodnej wytwarzanej podczas spalania takiego opału, w wyniku czego wnika ona w cegły.

 

Dlaczego czyszczenie przewodu kominowego nie usuwa smoły?

Czyszczenie przewodu będącego w takim stanie (zasmołowanego - zawilgoconego), które zgodnie ze sztuką w rzemiośle kominiarskim przeprowadza się przy zastosowaniu szczotek kominiarskich, jest nieskuteczne i nie przynosi oczekiwanych, właściwych rezultatów, nie ogranicza ani nie likwiduje zjawiska smołowania i co najgorsze, nie usuwa produktu spalania. Nawarstwiająca się „smoła” w kominie stwarza również duże zagrożenie pożaru przewodu i jego konsekwencji.

Oczyszczenie takiego przewodu może być skutecznie zrealizowane jedynie pod warunkiem, że nieprawidłowy proces spalania występuje stosunkowo niedługo i destrukcja komina nie jest zbyt posunięta, a co najważniejsze produkt spalania będzie wystarczająco osuszony. Zaś osuszenie zasmołowanego przewodu jest możliwe przez natychmiastową zmianę sposobu eksploatacji tj. zmianę paliwa i lub sposobu palenia w urządzeniu grzewczym przez jego użytkownika.

 

Metody usuwania smoły z komina

Zakład kominiarski nie ma bezpośredniego wpływu na sposób eksploatacji i dobór paliwa przez użytkowników. Odpowiednie działania mają na celu zmianę sposobu użytkowania urządzeń i szybkie odwrócenie nieprawidłowego procesu spalania, co ma kolosalne znaczenie, ponieważ zbyt daleko posunięte zasmołowanie przewodów jest zjawiskiem nieodwracalnym.

Metoda kontrolowanego wypalania komina

Metodą ostateczną usunięcia tzw. smoły z komina, aczkolwiek kontrowersyjną z uwagi na jej skutek, jest przeprowadzenie kontrolowanego wypalania komina. Metoda ta należy do bardzo niebezpiecznych i trudnych specjalistycznych usług o skomplikowanej procedurze, wykonywanych przez zakłady kominiarskie na odrębne zlecenie. Ponadto usługa ta nie daje gwarancji, że komin w dostatecznym stopniu zostanie wypalony, a co najgorsze, komin podczas wypalania często ulega rozszczelnieniu, co może skutkować wyłączeniem go z eksploatacji. Metoda „kontrolowanego wypalania komina” nie może być uznana, jako okresowe czyszczenie przewodów kominowych w ramach obowiązujących zakłady kominiarskie umów na czyszczenie kominów w budynkach.

Metoda frezowanie kominów (mechaniczne usunięcie sadzy)

Frezowanie kominów/rozwiercanie kominów jest stosowane w przypadku kominów z cegły:

  1. wystarczającej średnicy do montażu systemowych przewodów kominowych (wkłady kominowe);
  2. w przewodzie kominowym, gdy zalega gruba warstwa sadzy szklistej;
  3. ciąg w przewodzie kominowym jest nieefektywny
  4. istnieją przewężenia wewnątrz kanałów;
  5. istnieje możliwość rozwiertu do średnic DN (160.180.200.225 mm).