Obowiązek stosowania nawiewników

Nareszcie jest konkretny zapis w przepisach, który znacznie poprawi bezpieczeństwo w nowobudowanych oraz termomodernizowanych budynkach. Od 1 stycznia 2009 r. uległ zmianie przepis dotyczący szczelności okien i drzwi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238) dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, w sposób znaczący uległy zmianie wymagane parametry stolarki okiennej.

nawietrzak oknienny

Do końca 2008 roku przy dopuszczalnym współczynniku infiltracji 0,5-1,0 m3/(m*h*daPa2/3) okna mogą zostać wprowadzone do obrotu bez zapewnienia dodatkowego urządzenia nawiewnego, od 1 stycznia 2009 roku współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3), zachowując jednocześnie treść § 155 ust. 3, która mówi, że w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji, niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

Urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-83/B-03430-Az3). (§ 155 ust. 4). Od początku 2009 roku, aby spełnić wymagania nowych przepisów, dostarczając okna do budynków wielorodzinnych, należy ze szczególną uwagą uwzględniać zalecenia projektów wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej lub mechanicznej wywiewnej, które określają które okno spełnia w danym przypadku funkcję wentylacyjną i musi być wyposażone w nawiewniki powietrza. W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wszystkie dostarczane okna muszą pozostać szczelne.

 

Rodzaje nawiewników okiennych

Nawiewniki okienne ciśnieniowe

Działanie nawiewników okiennych ciśnieniowych polega na różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku. Są one w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu samodzielnie kontrolują przepływ powietrza. Automatyzacja i system oparty na ciśnieniu umożliwiają napowietrzanie pomieszczeń bez dopuszczania do ich wychładzania. Nawiewniki ciśnieniowe są również dostępne w modelach regulowanych ręcznie, wtedy samemu decydujemy, w jakim stopniu otworzymy przesłonę. Warto mieć jednak na uwadze, że w sezonie grzewczym zaleca się, aby nawiewniki były stale otwarte w pełnym stopniu.

Nawiewniki okienne higrosterowane

Nawiewniki okienne higrosterowane działają na zasadzie rozróżniania poziomu wilgotności wewnątrz budynku. W momencie, gdy wilgotność jest za duża, nawiewnik otwiera się automatycznie, a gdy poziom wilgotności jest optymalny – osłona zamyka się. Nawiewniki te posiadają wbudowany czujnik wykonany z taśmy poliamidowej. Pod wpływem zmiany poziomu wilgotności taśma ta zmienia swoją długość i otwiera nawiewnik.

 

W którym miejscu zainstalować nawiewniki okienne?

Nawiewniki okienne często montowane są bezpośrednio przez producenta okien, ale można je również zainstalować na oknach już wstawionych. Miejscem montażu nawiewników może być przestrzeń pomiędzy górną krawędzią szyby zespolonej a ramą skrzydła. Jednak dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie ich w profilu skrzydła lub ościeżnicy. Ważne jest to, aby nawiewniki znajdowały się na wysokości co najmniej 2 metrów od posadzki. Nawiewniki okienne można instalować we wszystkich typach okien. Zdarza się również spotkać nawiewniki zamontowane w roletach zewnętrznych lub w górnej części ścian zewnętrznych.