Cennik usług

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.


PRZEGLĄD KOMINIARSKI W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO

Wizyta kominiarza to nie tylko dobra wróżba, ale i konieczność. To również troska o zdrowie własne i rodziny. Zarządcy i właściciele nieruchomości mają dbać o stan techniczny budynków. Do przeprowadzania kontroli okresowych zobowiązuje artykuł 62. Prawa budowlanego.

 

Kontrola budynków

Zgodnie z treścią wskazanego artykułu, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt. Kto nie przeprowadził rocznej kontroli, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem do 500 zł. W trakcie jej trwania należy sprawdzić wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zaleceń pokontrolnych właściciel powinien jak najszybciej je usunąć.

 

Kto dokonuje kontroli

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

- osoby mające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa powyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Ponadto, kontrola może być również przeprowadzona z urzędu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części – mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Uwaga! Ekspertyza ta wykonywana jest na koszt właściciela kontrolowanego obiektu.

 

Co wpływa na ceny usług kominiarskich?

Ceny usług kominiarskich zależą od wielu czynników, dlatego też wycena jest zazwyczaj dokonywana indywidualnie, a podane w cenniku ceny są orientacyjne. Koszt usług takich jak przegląd kominiarski czy czyszczenie komina zależy przede wszystkim od wysokości budynku oraz jego specyfikacji. Inaczej wyceniane są budynki jednorodzinne, inaczej wielorodzinne, a jeszcze inaczej budynki biurowe czy usługowe. Przykładowo w przypadku zabudowy wielorodzinnej całkowity koszt usługi jest to przelicznik za każdy sprawdzony metr bieżący przewodu kominowego, każdy sprawdzony lokal mieszkalny lub każdy sprawdzony przewód kominowy.

Kominiarz, dokonując wyceny, musi również wiedzieć, ile kondygnacji ma dany budynek oraz ile lokali się w nim znajduje. Ważny jest także typ połączeń kominowych – spalinowe, dymowe i wentylacyjne. Ponadto przewody te mogą być zbiorcze, indywidualne, a także w budynku może być zamontowana wentylacja mechaniczna, co jest również kluczową informacją dla kominiarza. W przypadku usług specjalistycznych polegających na naprawie czy renowacji kominów ceny zależą głównie od stanu technicznego danego komina oraz rodzaju prac, jakie należy wykonać.

Na usługach kominiarskich nie należy oszczędzać, ponieważ sprawność komina wpływa zarówno na komfort, jak i bezpieczeństwo użytkowania danego budynku. Brak regularnych kontroli, czyszczenia czy napraw może przysporzyć wielu poważnych problemów, których rozwiązanie będzie kosztować nas o wiele więcej niż regularne korzystanie z usług kominiarza.