Usługi dodatkowe

 • Badanie sprawności wentylacji mechanicznej – ceny do uzgodnienia.
 • Remonty kominów ponad dachem – ceny do uzgodnienia.
 • Renowacje przewodów kominowych – od 220,00 zł mb.
 • Pomiary przepływu powietrza – za jeden pomiar 50,00zł*.
 • Sprawdzenie przewodów kominowych za pomocą kolorowej kamery inspekcyjnej TV Vis 2000 – koszt sprawdzenia jednego przewodu kominowego na indywidualne zlecenie to 380,00zł.

część komina trzymana w dłoni

W przypadku większej ilości przewodów kominowych korzystne rabaty. Dokładna i profesjonalna inspekcja przewodów kominowych dzięki przechyłowi do 180 i obrotowi 360 stopni głowicy kamery.

 • Sprawdzenie stężenia CO (tlenku węgla) w pomieszczeniach, w których użytkowane są urządzenia grzewcze typu kotły/piece na paliwa stałe, ciekłe i gazowe lub inne urządzenia z otwartą komorą spalania, które mogą emitować CO, wraz z wydaniem odpowiedniego zaświadczenia oraz podaniem ew. stężenia wyrażonego w jednostkach (ppm) – koszt sprawdzenia 180,00zł.
 • Wykonanie wentylacji nawiewnej – od 350,00 zł.
 • Modernizacja wylotów przewodów kominowych ponad dachem – ceny do uzgodnienia.


* Ceny do negocjacji

W/w ceny nie zawierają podatku Vat 8%.

Ceny poszczególnych usług ustalane są indywidualnie na podstawie informacji ze strony klienta na temat konkretnego budynku, w przypadku zapytania ofertowego prosimy o zamieszczenie w nim następujących informacji:

 • ilość lokali w budynku;
 • ilość kondygnacji;
 • rodzaj budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, biurowy, handlowy itp.);
 • typ podłączeń kominowych jakie występują w budynku (spalinowe, dymowe, wentylacyjne);
 • jakiego rodzaju są to przewody kominowe (zbiorcze, indywidualne, wentylacja mechaniczna);
 • czy występuje dogodny dostęp do przewodów kominowych ponad dachem np. przy dachach stromych, czy są zamontowane ławy i stopnie kominiarskie.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.

 

Pomiary przepływu powietrza

Wśród wyżej opisanych usług dodatkowych, świadczonych przez nasz zakład, wymieniliśmy pomiary przepływu powietrza. Stanowią one drugi etap kontroli sprawności działania systemu wentylacji w budynku. Poprzedza go sprawdzenie kompletności i stanu technicznego wszystkich elementów instalacji.

Wykonanie pomiarów przepływu powietrza w wentylacji wymaga specjalistycznej wiedzy i wielu lat doświadczenia. Osoby pracujące w naszym zakładzie, które przeprowadzają pomiary, doskonale znają zasady działania tego typu systemów. Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów zapoznają się z założeniami projektowymi danej wentylacji. Dzięki temu mogą precyzyjnie określić zgodność uzyskanych wyników z planem instalacji.

Pomiar przepływu powietrza to nic innego jak pomiar prędkości i strumienia objętości gazu na wylotach systemu wentylacyjnego. Obliczenie objętości gazu przepływającego w instalacji jest zdecydowanie trudniejsze od pomiaru prędkości powietrza, które wydostaje się z przewodów. Jednak obydwie czynności wymagają specjalistycznego podejścia i wykorzystania odpowiednich urządzeń takich jak np. anemometr do wentylacji, balometr, tester szczelności oraz detektor stężenia tlenku i dwutlenku węgla.

Dobierając sprzęt, który wykorzystujemy przy przeprowadzaniu pomiarów, bierzemy pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego urządzenia. Przede wszystkim skupiamy się na zakresie pomiarowym możliwym do uzyskania oraz czułości i dokładności wbudowanych czujników. Dzięki temu możemy otrzymać precyzyjne wyniki, dające nam informacje o sprawności danego systemu wentylacji.