Jak poradzić sobie z nieszczelnościami przewodów kominowych?

Podstawowym wyposażeniem każdego budynku mieszkalnego lub użytkowego jest odpowiedni system służący do efektywnego pozyskiwania ciepła. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami jest montaż klasycznego kotła centralnego ogrzewania lub także współdziałającego z nim kominka. Ponieważ wraz ze spalaniem opału pojawiają się dymy, które trzeba wyprowadzać na zewnątrz, nieodzowne stanie się założenie właściwego wkładu kominowego lub podłączenie palenisk do istniejącego murowanego przewodu kominowego. Utrzymanie takiej instalacji w odpowiednim stanie wiąże się jednak z koniecznością okresowego korzystania z profesjonalnych usług kominiarskich. W Trzebnicy zadaniami z tego obszaru zajmuje się Zakład Kominiarski Kominiarczyk z Wrocławia. Przekonajmy się, co zrobić, by zadbać o szczelność komina i zobaczmy, dlaczego jest to ważne.

Dlaczego szczelność komina ma znaczenie?

Komin to system służący do wyprowadzania powstających w palenisku gazów poza budynek. Jest to możliwe dzięki różnicy w gęstości powietrza znajdującego się na zewnątrz i generowanych spalin, które są znacznie cieplejsze, a przez to samoczynnie unoszą się ku górze. Za sprawą tego zjawiska w przewodzie kominowym powstaje cug, który umożliwia prawidłowy przepływ dymów. Pojawienie się nieszczelności sprawia, że proces jest zaburzony, a spaliny mogą cofać się do kotła lub przenikać do wnętrza obiektu. Jest to o tyle niebezpieczne, że zawierają one wiele składników toksycznych i groźnych dla zdrowia i życia. w grę wchodzi tu zarówno dwutlenek węgla, jak i tlenek węgla znany powszechnie jako czad będący nierzadko przyczyną śmiertelnych zatruć.

Jak dbać o szczelność komina?

Sposobem na utrzymanie szczelności przewodu kominowego jest zwykle zainstalowanie odpowiedniego wkładu kominowego albo jego wymiana, jeżeli doszło do zaawansowanej korozji lub rozszczelniło się połączenie między kształtkami. W przypadku kominów murowanych rozwiązaniem może też okazać się szlamowanie przewodu.