Co grozi za brak przeglądu kominiarskiego?

W Polsce istnieje obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego kominów przez uprawnionych kominiarzy. Czy zastanawialiście się kiedyś, co grozi za brak przeglądu kominiarskiego?

Czym jest przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski to kontrola stanu technicznego kominów oraz urządzeń grzewczych, mająca na celu zapewnienie ich prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. Przeglądy te realizowane są przez wykwalifikowanych i uprawnionych kominiarzy, którzy sprawdzają szczelność kominów, czystość oraz stan instalacji. Obejmują one również kontrolę urządzeń grzewczych, np. pieców czy kotłów, a także sprawdzenie systemów wentylacji. Przegląd odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

Konsekwencje braku przeglądu kominiarskiego

Brak przeglądu kominiarskiego może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno prawnych, jak i finansowych. Na podstawie art. 66 Kodeksu Wykroczeń, niedopełnienie obowiązku kontroli komina może skutkować nałożeniem grzywny lub nawet karą ograniczenia wolności. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez niewłaściwe funkcjonowanie komina, właściciel może zostać obciążony kosztami napraw uszkodzonych elementów budynku oraz ewentualnymi odszkodowaniami za szkody wyrządzone sąsiadom.

Przegląd kominiarski a bezpieczeństwo

Regularne korzystanie z usług kominiarskich we Wrocławiu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa domowników oraz sąsiednich budynków. Właściwe funkcjonowanie instalacji kominowej zapobiega powstawaniu takich zagrożeń jak zaczadzenie, pożary, czy uszkodzenia murów i dachu spowodowane wilgocią. Ponadto kontrola stanu technicznego urządzeń grzewczych oraz systemów wentylacji pozwala na wykrycie ewentualnych usterek czy nieszczelności, które mogą prowadzić do groźnych sytuacji. Dlatego przegląd kominiarski jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także elementem dbałości o wspólne bezpieczeństwo.