Na czym polega przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski to konieczność dla każdego właściciela domu, który chce dbać o własne bezpieczeństwo oraz komfort cieplny.

Na czym polega przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski to zestaw usług realizowanych przez specjalistę w celu zapewnienia prawidłowego stanu technicznego przewodów kominowych, pieców grzewczych oraz wentylacji. W ramach tego procesu kominiarz dokonuje kontroli stanu instalacji, a także oceny jej sprawności i szczelności. Przegląd obejmuje też usuwanie nagromadzonego sadzy i innych zanieczyszczeń z kanałów, które mogą prowadzić do zatorów i awarii systemu grzewczego. Ponadto, w trakcie przeglądu sprawdzane są elementy instalacji pod kątem ich zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń, a także oceniane są warunki pracy urządzeń grzewczych pod względem emisji szkodliwych substancji czy hałasu.

Jak często należy przeprowadzać przegląd kominiarski?

Częstotliwość przeglądów kominiarskich zależy od rodzaju instalacji grzewczej i jej specyfiki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przegląd kominiarski powinien być przeprowadzany co najmniej raz w roku. W przypadku instalacji opalanych paliwami stałymi, takimi jak węgiel czy drewno, częstotliwość przeglądów może być większa – nawet do dwóch lub trzech razy w roku. Wynika to z większej ilości sadzy i zanieczyszczeń powstających podczas spalania tych paliw. Dla instalacji gazowych przeglądy mogą być rzadsze, ale również warto przeprowadzać je regularnie, aby uniknąć ewentualnych problemów technicznych czy wycieków.

Kto może wykonywać przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski może być wykonany jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia do świadczenia usług kominiarskich na terenie Polski. Kominiarz musi posiadać wpis na listę kominiarzy zakładowych lub samodzielnych oraz posiadać uprawnienia do wykonywania czynności kominiarskich przy budynkach. Przed zawarciem umowy na usługi kominiarskie w Oławie warto sprawdzić, czy dana osoba posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz, czy jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.